Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DOULA-BEGELEIDING

In deze algemene voorwaarden staat beschreven wat jij van mij kan verwachten, daarnaast wordt ook beschreven wat ik van jou verwacht.

De algemene voorwaarden zijn gericht aan de moeder en worden daarom in de ‘jij-vorm’ geschreven. Indien er een partner is, kan elke keer dat er ‘jij’ staat ook ‘jullie’ gelezen worden. De eventuele partner vraag ik deze voorwaarden ook door te nemen en te ondertekenen.  

Wat kun je van mij verwachten?

 • Ik ondersteun je in de keuzes die jij maakt tijdens zwangerschap, bevalling en kraamperiode. 
 • Ik ben niet in dienst van andere zorgverleners en/of het ziekenhuis. Ik ben er voor jou, om je te ondersteunen in het proces dat jij doormaakt. 
 • Ik help je de informatie te verkrijgen die je nodig hebt om bewuste keuzes te maken. Ik geef geen advies over medische zaken. 
 • Ik houd mijzelf op de hoogte van recente onderzoeken gerelateerd aan zwangerschap, bevalling en kraamtijd.
 • Ik ga te allen tijde vertrouwelijk om met alle gegevens en details die met jou, je zwangerschap, de bevalling en jouw kindje te maken hebben.
 • Tijdens het begeleidingstraject verzamel ik alleen die gegevens die nodig zijn om de ondersteuning optimaal te laten verlopen. Ik breng hiervan een dossier aan voor eigen gebruikt. Indien gewenst kun je hier inzage in krijgen.
 • Ik verricht geen klinische en/of medische handelingen zoals het meten van de bloeddruk, luisteren naar de hartslag van de baby of het meten van ontsluiting. Ik ben niet verantwoordelijk voor de gezondheid van jou en/of je baby. 
 • Ik geef lichamelijke, psychische en emotionele ondersteuning tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling en geboorte. 
 • Ik respecteer jouw geloof en/of opvattingen over geboorte, leven, lijden, ziekte, sterven en dood.
 • Tijdens de begeleiding houd ik ook rekening met mijn eigen grenzen en beperkingen. Mocht je wensen hebben waaraan ik niet kan of wil voldoen, zal ik je zo goed mogelijk helpen iemand te vinden die je op dit stuk wel kan ondersteunen.  
 • Ik kan je helpen met het maken van een bevalplan/bevalvoorkeuren en laten zien hoe je dit praktisch vorm kunt geven. 
 • Ik kan communiceren met de verloskundige en medische staf om te zorgen dat je de juiste informatie krijgt die je kan helpen wel overwogen beslissingen te nemen tijdens de geboorte. Ik streef naar een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen om zo een veilige omgeving te creëren waarin jij in rust kunt bevallen.  
 • Ik kan je vertrouwen geven in het geboorteproces door suggesties te doen en de ondersteuning te geven die het natuurlijke verloop van het geboorteproces kunnen bespoedigen of helpen. Dit zijn o.a. helpen in ontspannen en het aannemen van gunstige houdingen en andere technieken om het je zo comfortabel mogelijk te maken of het proces positief bevorderen.
 • In voorbereiding op de bevalling zullen we 3 afspraken maken. Tijdens deze bezoeken zullen we gesprekken voeren waarin jouw wensen, angsten en voorkeuren aan bod komen. Ook kun je al je vragen stellen. Daarnaast kunnen we oefeningen gericht op houdingen en ontspanning doen in voorbereiding op de bevalling. Verdere invulling van deze afspraken is afhankelijk van jouw wensen en vragen. Mocht je behoefte aan meer afspraken dan is dat mogelijk. Hiervoor worden wel extra kosten berekend.   
 • Vanaf 37 weken t/m 42 weken zwangerschap sta ik voor je op wacht. Dit betekent dat ik 24 uur per dag bereikbaar ben en mijn mobiele telefoon altijd bij me zal dragen. Ik zal dan niet te ver weg reizen om te zorgen dat ik binnen ongeveer 1 uur bij jou kan zijn nadat jij mij gevraagd hebt te komen. Mocht ik onverhoopt toch op meer dan 2 uur reistijd moeten zijn, zal ik je daar vooraf over informeren. 
 • Het kan zijn dat ik tijdens het begeleidingstraject tijdelijk niet bereikbaar ben. Tijdens de periode waarin ik voor jou op wacht sta (37 – 42 weken), probeer ik afwezigheid/niet bereikbaar zijn te minimaliseren en voorkomen. Mocht dit toch voorkomen, zal ik je hiervan tijdig de hoogte brengen. Ook zullen wij bespreken wat je kunt doen op het moment dat de bevalling begint tijdens deze periode. 
 • Mocht ik niet bij de bevalling aanwezig kunnen zijn door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, zal ik je de mogelijkheid tot een passende achterwacht bieden.
 • Tijdens het gehele begeleidingstraject (zwangerschap, bevalling en kraamperiode) ben ik per telefoon en e-mail beschikbaar om vragen te stellen.
 • Tijdens de eerste fase van je bevalling kan ik zowel telefonisch als bij je thuis begeleiding bieden. Samen kijken we dan of ik al bij je blijf of dat ik weg ga en op een later moment terugkom.
 • Ik blijf tijdens de gehele bevalling bij je, vanaf het moment dat jij dat wenst, tot ongeveer 2 uur nadat de baby geboren is. Ik zal niet weggaan als de situatie en/of jouw welbevinden dat niet toelaten. 
 • Ik kom na de bevalling 1 à  2 keer langs, de laatste keer om terug te kijken op de bevalling en indien gewenst, op de begeleiding van mijn kant.

Wat verwacht ik van jou?

 • Voor een optimale ondersteuning is het van belang dat we een vertrouwensband opbouwen. Ik vraag je daarom ook eerlijk en open tegen mij te zijn zodat ik je kan begeleiden op de manier die het beste bij je past. 
 • Het is jouw verantwoordelijkheid om je verloskundige en/of gynaecoloog op de hoogte te brengen van het feit dat ik als doula bij jou bevalling aanwezig zal zijn.  Het is sterk aan te raden om het bevalplan/bevalvoorkeuren en eventuele overige afspraken die wij maken te bespreken je verloskundige en/of gynaecoloog indien zij hier zelf niet over praten met jou. 
 • Als je een poliklinische bevalling wilt, is het aan te raden van te voren een bezoek te brengen aan ziekenhuis/geboortecentrum waar je graag zou willen bevallen.  Ook als je een thuisbevalling wilt, raad ik het aan om in ieder geval bij een informatieavond van een ziekenhuis te bezoeken.  
 • Tussen onze afspraken door vind ik het fijn als je mij op de hoogte brengt van veranderingen en/of gebeurtenissen die het begeleidingstraject kunnen beïnvloeden. 
 • Indien je niet volledig tevreden bent met de begeleiding die ik je bied, geef je dit aan zodat we samen kunnen kijken hoe dit verbeterd kan worden en wat jij nodig hebt om de begeleiding wel als prettig te ervaren. 
 • Je belt mij wanneer je denkt dat de bevalling begonnen is, ook als je twijfelt of dit wel echt zo is. Ik kan regelingen treffen die nodig zijn om mijzelf vrij te maken van werk en/of gezin indien dit nodig is.  Dit betekent niet dat ik ook automatisch dan al naar je toe kom. 
 • Je belt mij op het moment dat je wil dat ik kom. Afhankelijk van reisafstand heb ik dan ongeveer 1 uur nodig om bij je te komen. In geval van een zeer snelle bevalling kom ik zo snel als voor mij mogelijk is. 

Wat als het anders gaat dan verwacht?

 • Mocht de bevalling plaatsvinden buiten de periode waarin ik op wacht sta voor jou (voor 37 weken of na 42 weken zwangerschap), kan het zijn dat ik minder goed bereikbaar ben en/of andere verplichtingen heb. Ook dan zal ik mijn uiterste best doen om toch bij de bevalling aanwezig te kunnen zijn. 
 • In het geval van een zeer snelle bevalling of als er sprake is van een medische noodsituatie, kan het zijn dat ik niet in staat ben op tijd te komen voor de bevalling. In dat geval zullen wij kijken of er mogelijkheden zijn tot compensatie, bijv. in de vorm van extra zorg in de kraamperiode
 • Als je baby onverwacht thuis geboren wordt zonder aanwezigheid van een verloskundige en ik ben daarbij aanwezig, dan is het belangrijk te weten dat je zelf verantwoordelijk bent voor jezelf en je baby. Ik ben niet verantwoordelijk voor de bevalling, jouw gezondheid en die van je baby. De verantwoordelijkheid van medische zorg en handelen ligt bij de verloskundige en/of het ziekenhuis. 
 • Wanneer de begeleiding niet naar je tevredenheid is verlopen en wij daar samen niet uit komen, kun je contact opnemen met de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s www.nbvd.nl 

Betaling

 • De afgesproken (pakket)prijs voor mijn doula-begeleiding is € 850,- dit is inclusief 21% BTW. 
 • Reiskosten en eventuele parkeerkosten worden apart berekend en apart vermeld op de factuur.
 • Na ondertekening van deze algemene voorwaarden vraag ik jullie binnen twee weken een aanbetaling van €350,- te doen. Het resterende bedrag van €500,- wordt uiterlijk in week 37 / uiterlijk twee weken na de bevalling betaald. 
 • Wanneer je mij op tijd waarschuwt op de manier die wij afgesproken hebben en een boodschap voor mij hebt achter gelaten, maar ik desondanks door mijn eigen toedoen niet bij de bevalling aanwezig ben, zal er een verrekening/compensatie van de kosten voor doula-begeleiding tijdens de bevalling plaatsvinden.
 • Wanneer je er voor kiest om mij niet bij de bevalling aanwezig te laten zijn en/of mij niet op niet laten weten dat de bevalling begonnen is, vindt er geen terugbetaling/compensatie plaats en wordt het volledige bedrag door mij in rekening gebracht.